Christina Wettstein

Christina Wettstein

Responsabile media relations, incaricata pubbliche relazioni